Bánh Xu-xuê Cốm

90.000

CSSX : Cốm Mộc Lê Gia

Giấy phép KD : 01K801799

Giấy VSATTP : 044137/2011/YTHN-XNCB

HSD : 04 ngày kể từ ngày SX (in trên bao bì)

Đơn vị : 10 chiếc / Khay

icon icon