Rượu Cốm

220.000

Thể tích : 1 Lít

CSSX : Cốm Mộc Lê Gia

Giấy phép KD : 01K801799

Giấy VSATTP : 044137/2011/YTHN-XNCB

icon icon