Cốm Sấy Khô

250.000 

Khối lượng : 1kg

CSSX : Cốm Mộc Lê Gia

Giấy phép KD : 01K801799

Giấy VSATTP : 044137/2011/YTHN-XNCB

Danh mục: